botta-paakuva

Pohjalaisten talosäätiö Ostrobotnia

Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy toteutti Ostrobotnian kiinteistön julkisivujen täydellisen saneerauksen.

Työt sisälsivät kiinteistön katujulkisivujen kunnostus- ja maalaustyöt pääpiirteittäin seuraavasti: kaikki rappauspinnat uusittiin aluspintaa eli tiiltä/betonia myöten, samalla uusittiin räystäs-, kerros ja korsitelistat. Kaikki kipsikoristeet, ikkunavesipellit sekä kerrosvesipellit uusittiin myös.

Kaupunki:   Helsinki
Sijainti:   Museokatu 10
Rakennusvuosi:   1912
Arkkitehti:   Wäinö Gustaf Palmqvist

Kiinteistön historiaa

Ajatus omasta talosta heräsi pohjalaisten ylioppilaiden keskuudessa 1842, jolloin pidetyssä kokouksessa toimi sihteerinä Zacharias Topelius. Suunnitelmat kuitenkin raukesivat. Seuraava yritys tapahtui 1903. Sopiva tontti löytyi Kansallismuseon Helsingin kaupunki myi silloin vielä kovin syrjäisen tontin pohjalaisille osakunnille. Julistettiin arkkitehtikilpailu, jonka kaikkien palkittujen ehdotusten takaa löytyi W. G. Palmqvist. Ostrobotnia vihittiin juhlavin menoin 9. Marraskuuta 1912.

Ostrobotnian toisen kerroksen kassahuoneessa pidettiin 27. lokakuuta kokous, josta sai alkunsa Suomen itsenäistymiseen tähdännyt Jääkäriliike. Kassahuone, jossa liikkeen ensimmäiset kokoukset järjestettiin, kunnostettiin ja uudelleennimettiin Jääkärisaliksi, ja vihittiin uudelleen helmikuussa 1941. Vuosina 1928 – 1963 Ostrobotnialla toimi Pohjalainen ylioppilaskoti, opiskelija-asuntola osakuntalaisille.