pohjoisesplanadi37-paakuva

Pohjoisesplanadi 37

Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy saneerasi Pohjoisesplanadi 37 kiinteistön katujulkisivun rappauspinnat vuonna 2004.

Työt sisälsivät katujulkisivun kunnostus- ja maalaustyöt pääpiirteittäin seuraavasti: kaikki rappauspinnat uusittiin, samalla uusittiin räystäs-, kerros ja korsitelistat. Kaikki kipsikoristeet, ikkunavesipellit sekä kerrosvesipellit uusittiin.

Kaupunki:   Helsinki
Sijainti:   Pohjoisesplanadi 37
Rakennusvuosi:   1839
Arkkitehdit:   C. Kiseleff ja Elia Heikel
Saneeraus toteutettiin:   2004

Kiinteistön historiaa

Vuonna 1839 paikalle rakennettiin kaksikerroksinen kivitalo. Rakennusta korotettiin ja lisärakennettiin arkkitehtien C. Kiselleff ja Elia Heikelin vuosina 1891-1896 laatimien suunnitelmien mukaan. Rakennusta korotettiin uudestaan arkkitehtitoimisto Borg, Sirén & Åbergin vuonna 1920 laatimien suunnitelmien mukaan. Ensimmäinen rakennus, kaksikerroksinen kivitalo valmistui vuonna 1839. Katujulkisivuissa oli kolme ikkuna-akselia leveä keskirisaliitti, jonka molemmin puolin oli kaksi ikkuna-akselia. Rakennuksen pohjakerroksen näyteikkunat avattiin vuonna 1881 (Th. Höijer), samalla tehtiin koko julkisivun käsittävä muutos. Pihanpuolelle rakennettiin pienehkö pihasiipi vuosina 1890-1891. Vanhaa empiretaloa korotettiin vuosina 1890-1891 kahdella kerroksella (arkkitehti Constantin Kiseleff).

1890-luvulla rakennettiin umpipihan ympärillä pihasiivet. Pihasiipien pohjat perustuivat Kiseleffin suunnitelmiin, joihin Elia Heikel ja Selim. A. Lindqvist tekivät muutoksia. Katusiiven pohjakerrokseen sisusteltiin vuosina 1910-1911 elokuvateatteri (Knut Wasastjerna ja Gust. Ad. Lindberg). Rakennusta korotettiin kolmella konttorikerroksella vuonna 1930 (Borg Sirén & Åberg). Samalla yksinkertaistettiin myös vanhemmat kerrokset ja muun muassa niihin asennettiin hissit. Sen jälkeen on tehty ainoastaan pienempiä muutoksia, jotka ensisijassa koskevat myymäläkerroksia. Pohjaratkaisussa voi vielä havaita 1830-luvulla rakennetun rakennuksen piirteitä.