Pohjoisespa_35_paakuva

Pohjoisesplanadi 35

Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy toteutti osoitteessa Pohjoisesplanadi 35, Helsinki sijaitsevan toimitilakiinteistön julkisivujen kunnostus- ja uusimistyöt.

Urakka sisälsi pääpiirteittäin: Julkisivurappaukset paikkakorjattiin, julkisivut kalkkimaalattiin kauttaaltaan ja julkisivumaalausten pintaan tehtiin alkuperäistä maalausta vastaava marmorointi-koristemaalauskäsittely, pellitykset uusittiin paikoittain, kipsikoristeet kunnostettiin sekä pahasti vaurioituneet/puuttuvat kipsikoristeet uusittiin, ikkunat huoltomaalattiin, puuttuvat ikkunapenkit sekä entiset ranskalaiset parvekkeet muurattiin ja rapattiin.

Kiinteistö Oy Mikonkatu 2

Kaupunki: 00100
Sijainti: Pohjoisesplanadi 35
Valmistumisvuosi: 1888
Arkkitehti: K.A. Wrede
Saneeraus toteutettiin: 2021–2022