pohjoisespa35_paakuva

Pohjoisesplanadi 35

Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy on tehnyt urakkasopimuksen osoitteessa Pohjoisesplanadi 35, Helsinki sijaitsevan toimitilakiinteistön julkisivujen kunnostus- ja uusimistöistä.

Urakka sisältää pääpiirteittäin: Julkisivurappaukset paikkakorjataan, julkisivut kalkkimaalataan kauttaaltaan ja julkisivumaalausten pintaan tehdään alkuperäistä maalausta vastaava marmorointi-koristemaalauskäsittely, pellitykset uusitaan paikoittain, kipsikoristeet kunnostetaan sekä pahasti vaurioituneet/puuttuvat kipsikoristeet uusitaan, ikkunat huoltomaalataan, puuttuvat ikkunapenkit sekä entiset ranskalaiset parvekkeet muurataan ja rapataan.

Kiinteistö Oy Mikonkatu 2

Kaupunki: 00100
Sijainti: Pohjoisesplanadi 35
Valmistumisvuosi: 1888
Arkkitehti: K.A. Wrede
Saneeraus toteutetaan: 2021–2022

Kuvia työmaan edistymisestä (tilanne 24.11.2021)