pohjoisesplanadi25-paakuva

Oy F.W. Grönqvist Ab

Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy saneerasi kiinteistön katujulkisivujen rappauspinnat vuonna 1997.

Työt sisälsivät kiinteistön katujulkisivujen kunnostus- ja maalaustyöt pääpiirteittäin seuraavasti: kaikki rappauspinnat uusittiin aluspintaa eli tiiltä/betonia myöten, samalla uusittiin räystäs-, kerros ja korsitelistat. Kaikki kipsikoristeet, ikkunavesipellit sekä kerrosvesipellit uusittiin myös.

Kaupunki:   Helsinki
Sijainti:   Pohjoisesplanadi 27-25
Rakennusvuosi:   1882 -1883
Arkkitehti:   Theodor Höijer
Saneerauksen valmistuminen:   1997

Kiinteistön historiaa

Tehtailijana ja menestyneen Fredrik Wilhelm Grönqvistin (1838-1912) rakennuttama liike- ja asuintalo. Korttelin levyinen rakennus, jonka julkisivu Pohjoisesplanadille on 91 metriä pitkä, oli pääkaupungin ensimmäisiä taloja, jossa alin kerros oli yksinomaan liikekäyttöön tarkoitettu. Se oli myös aikanaan Pohjoismaiden suurin yksityisen rakennuttama kivinen asuintalo. Kuvanveistäjä Karl Magnus von Wright (1847-1898) suoritti ulko- ja sisäkoristelutyöt ja koristemaalari F. Uhrström tärkeimmät sisäpuoliset maalaustyöt. Pihan alainen kellari rakennettiin 1911 rakennusmestari K. F. Adersonin piirustusten mukaan.

Sisätiloista ovat parhaiten säilyneet porrashuoneet, joiden maalaukset entistettiin viimeisen korjauksen yhteydessä. Ensimmäinen asuinhuoneisto muutettiin jo 1915 Jarl Eklundin piirustusten mukaan.1930-luvusta alkaen huoneistoja on muutettu konttoreiksi. Hissit asennettiin 1930 kahteen pääportaaseen arkkitehti Martti Välikankaan piirustusten mukaan. Hissit uusittiin 1972. Pohjakerroksessa on tehty useita muutoksia alkaen arkkitehti Th. Höijeriin muutoksilla 1907-1908. Alinta kerrosta lukuun ottamatta julkisivut ovat säilyneet lähes alkuperäisessä asussaan. Hyvin säilyneessä piharakennuksessa, jossa on toiminut muun muassa taidegalleria, oli alkuaan kaksi tallia, kymmenen käymälää ja kolme makasiinia.