merikatu3_paakuva

Merikatu 3

Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy on tehnyt urakkasopimuksen osoitteessa Merikatu 3, Helsinki sijaitsevan asuinkerrostalon julkisivujen, ikkunoiden ja tuuletus- sekä huoneistoparvekkeiden korjaustöistä.

Urakka sisältää pääpiirteittäin: Kiinteistön kaikkien julkisivujen (Merikatu ja Laivanvarustajankatu, sisäpihat) ikkunat ja tuuletus- sekä huoneistoparvekkeet kunnostetaan ja korjataan liittyvine rakennusosineen.

As Oy Koitere – Bostas Ab

Kaupunki: 00140 Helsinki
Sijainti: Merikatu 3 – Laivanvarustajankatu 4
Valmistumisvuosi: 1909
Kerroksia: 6
Arkkitehti: Wilho Lekman
Saneeraus toteutetaan: 2022–2023

Kuvia työmaan edistymisestä (tilanne 24.10.2023)