malminkatu26_01

Malminkatu 26

Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy on tehnyt urakkasopimuksen osoitteessa Malminkatu 26, Helsinki sijaitsevan, vuonna 1906 valmistuneen Helsingin juutalaisen seurakunnan synagogan julkisivurappausten uusimisesta ja maalauksesta. Synagoga- ja koulurakennuksen on suunnitellut arkkitehti Johan Jakob Ahrenberg (1847–1914).

Urakka sisältää pääpiirteittäin: Synagogarakennuksen julkisivujen rappaukset uusitaan, ikkunoita ja ovia kunnostetaan ja maalataan, vanha oviaukko ummistetaan.

Helsingin synagoga

Kaupunki: 00100 Helsinki
Sijainti: Malminkatu 26
Valmistumisvuosi: 1906
Arkkitehti: Johan Jakob Ahrenberg
Saneeraus toteutetaan: 2020

Kuvia työmaan edistymisestä (tilanne 17.09.2020)