Malminkatu_26_paakuva

Malminkatu 26

Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy toteutti osoitteessa Malminkatu 26, Helsinki sijaitsevan, vuonna 1906 valmistuneen Helsingin juutalaisen seurakunnan synagogan julkisivurappausten uusimis- ja maalaustyöt. Synagoga- ja koulurakennuksen on suunnitellut arkkitehti Johan Jakob Ahrenberg (1847–1914).

Urakka sisälsi pääpiirteittäin: Synagogarakennuksen julkisivujen rappaukset uusittiin, ikkunoita ja ovia kunnostettiin ja maalattiin, vanha oviaukko ummistettiin.

Helsingin synagoga

Kaupunki: 00100 Helsinki
Sijainti: Malminkatu 26
Valmistumisvuosi: 1906
Arkkitehti: Johan Jakob Ahrenberg
Saneeraus toteutettiin: 2020