As Oy Urligasborg Bostads Ab

urligasborg-paakuva

As Oy Urligasborg Bostads Ab

Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy saanerasi As Oy Urligasborg Bostads Ab:n osoitteessa Ullanlinnankatu 3 – Pieni Roobertinkatu 4-6, 00130 Helsinki sijaitsevan kiinteistön parvekeet – ja julkisivut vuoden 2016 aikana.

Urakka sisälsi pääpiirteittäin: Kiinteistön julkisivujen rappaus- ja maalaustyöt ja kaikkien parvekkeiden uusimistyöt. Lisäksi kaikki ikkunat kunnostettiin.

Kaupunki:   Helsinki
Katuosoite:   Ullanlinnankatu 3 – Pieni Roobertinkatu 4-6
Rakennusvuosi:   1912
Arkkitehti:   G. W. Nyberg
Saneerauksen valmistuminen:   2016
Saneerauksen tilaaja:   Isännöitsijätoimisto Kiirava Oy

Kiinteistön historiaa

Kellarikerroksen korjaus ja porttikäytävien suoristaminen 1961-62, arkkitehti Veikko Malmio. Viisikerroksinen, myöhäisjugendtyylinen läpi korttelin menevä liike- ja asuinkerrostalo edustaa Kaartinkaupungin 1910-luvun rakennuskantaa. Talon sileäksirapatut julkisivut ovat rakenteeltaan symmetriset.

Pienen Roobertinkadun puoleisessa pohjakerroksessa on liikehuoneistoja. Pohjakerroksen julkisivu Ullanlinnankadulle on squared rubble -graniittia. Molempien julkisivuje pääaiheina ovat suorakaiteen muotoiset erkkerit erikoisine kattomuotoineen. Tontin rakennuskanta pihasiipineen on erinomainen esimerkki tiiviistä rakentamisesta 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta.

Meritullintori 3

meritullintori-3-paakuva

Meritullintori 3

Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy saneerasi Suurkirkon piirin seurakuntatalon osoitteessa Meritullintori 3, 00101 Helsinki sijaitsevan kiinteistön julkisivut, parvekkeet ja kerrosvesipellitykset.

Urakka sisälsi pääpiirteittäin: Kiinteistön katu- sekä sisäpihan julkisivujen rappauspintojen uusimistyöt, kerrosvesipeltien uusimisen ja kaikkien parvekkeiden kunnostukset.

Kaupunki:   Helsinki
Katuosoite:   Meritullinkatu 4 – Meritullintori 3
Rakennusvuosi:   1951
Arkkitehti:   Jorma Järvi
Saneerauksen valmistuminen:   2016
Saneerauksen tilaaja   Helsingin Seurakuntayhtymä

Kiinteistön historiaa

Rakennuksen ensimmäiset hyväksytyt piirustukset on allekirjoitettu jo vuonna 1945, mutta rakennustöiden aikana tehtiin muutoksia ja lopulliset piirustukset on päivätty vasta vuonna 1951. Sauna rakennettiin ullakkotiloihin vuonna 1977 arkkitehti Erkki Helamaan suunnitelmien mukaan. Rakennuksen Meritullintorin siipi on seitsenkerroksinen ja Meritullinkadun siipi viisikerroksinen. Rakennuksen julkisivumateriaalina on rappaus, terrastirappaus. Parvekkeissa ja sokkelissa on käytetty klinkkerilaattaa. Porrashuoneen kapea ikkunanauha torille toimii julkisivun päätteenä naapurikiinteistölle.

Bulevardi 11

bulevardi-11-paakuva

Bulevardi 11

Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy saneerasi Bostadsaktiebolaget Boulevard 11:sta osoitteessa Bulevardi 11 – Fredrikinkatu 39, 00120 Helsinki sijaitsevan kiinteistön parvekkeet- ja julkisivut.

Urakka sisälsi pääpiirteittäin: Kiinteistön katu- sekä sisäpihan julkisivujen rappauspintojen uusimistyöt ja kaikkien parvekkeiden uusimiset.

Kaupunki:   Helsinki
Katuosoite:   Bulevardi 11 – Frederikinkatu 39
Rakennusvuosi:   1903
Arkkitehti:   Arthur Gauffin
Saneerauksen valmistuminen:   2016

Kiinteistön historiaa

Liikehuoneistoja kellarissa v. 1910, arkkitehti Arthur Gauffin. Kellarikerroksen liikehuoneistojen julkisivut, keskuslämmitys ja hissit v. 1934, A. W. Willberg. Sauna kellarissa v. 1970, Pentti Ovalo. Viisikerroksinen jugendtyylinen asuinkerrostalo edustaa Kampin vuosisadan vaihteen kansallisromanttista rakennuskantaa. Julkisivuissa hallitsevat vertikaaliset aiheet, kuten kulmatorni huippuineen, erkkerit, poikkipäädyt ja ikkuna-akselit.

Molemmissa julkisivuissa on vältetty suoranaista symmetriaa ja käytetty yli kymmentä erilaista ikkunamuotoa. Ikkunamuoto ja -ryhmitys on valittu huonejaon mukaisesti. Lähes koristamattomat julkisivut on roiskerapattu. C-porras Fredrikinkadun puolella. Porrashuoneen sisääntulo on koristemaalattu, katto on himmeä ja seinät kiiltävät. Koristeaiheet, kuten kultaiset tähdet ja klassistiset ornamentit, edustavat art decoa. Porrashuoneen sisäosien koristelu on jugend-tyylinen. Kaksiväriset seinät on rajattu vaakalinjaisella kasviaiheisella koristemaalauksella. Asuntojen ovet ovat kaksiosaisia, ja niissä on värilliset lasiruudutukset. Porrashuoneen lattia on betonimosaiikkia, ja kaide on taottu.

Hallituskatu 1

hallituskatu-paakuva

Hallituskatu 1

Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy saneerasi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, osoitteessa Hallituskatu 1, 00170 Helsinki sijaitsevan kiinteistön julkisivut.

Urakka sisälsi pääpiirteittäin: Kiinteistön kaikkien julkisivujen maalaus ja rappaustyöt, ikkunoiden sekä julkisivukoristeiden kunnostustyöt.

Kaupunki:   Helsinki
Katuosoite:   Hallituskatu 1
Rakennusvuosi:   1890
Arkkitehti:   Sebastian Gripenberg
Saneerauksen valmistuminen:   2016
Tilaaja:   Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry

Kiinteistön historiaa

Vuonna 1831 perustetun Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran talo valmistui valtion lahjoittamalle tontille ja vihittiin käyttöön vuonna 1890. Lähes puoli vuosisataa uusrenessanssihenkinen rakennus säilyi alkuperäisenä. Vuonna 1934 suoritettiin täydellinen korjaus ja muutos, jolloin hävitettiin juhlasali ja osa porrashuoneesta. Samalla laskettiin ullakon välipohja ja sen päälle rakennettiin kolmas kerros. Muutokset suunnitteli arkkitehti Jussi Paatela. Juhlasalin päälle rakennettiin vielä neljäs kerros. Laajennukset ja niiden vaatimat uudet valoaukot vaikuttivat varsin haitallisesti rakennuksen ulkoasuun. Kellarin autotalli valmistui vuonna 1951 ja sen suunnitteli T. Riihijärvi. Rakennuksen sisäisiä korjauksia ja muutoksia tehtii vuonna 1961, ja näiden suunnitelmista vastasivat arkkitehdit Kirsi ja Erkki Helamaa. Arkkitehti Hilkka Aunun suunnittelemia korjaustöitä toteutettiin vuonna 1975. Pääjulkisivun leveä, korinttilaisin pilasterein varustettu keskirisaliitti nousee räystäslistan yläpuolelle. Risaliitissa avautuvat alkuaan pyörökaariset juhlasalin ikkunat on muutettu suorakulmaisiksi ja riisuttu koristelusta.

Toisen kerroksen ikkuna-aukot ovat voimakkaasti kehystetyt julkisivun reunoilla sekä pääädyissä. Niiden päälle on puhkaistu kolmannen kerroksen neliömäiset valoaukot. Uusi neljäs kerros on vain osaksi nähtävissä katutasosta. Ensimmäisen kerroksen ikkuna-aukot sekä pääsisäänkäynti ovat alkuperäisessä asussa. Sama koskee korkean sokkeliosan lukuisia aukkoja, joista eräitä on tosin myöhemmin suurennettu. Seinäpintaa jäsentävät nurkissa ja pohjakerroksessa vaakaharkoitukset, jotka kehysten ja listojen tavoin alunperin erottuivat vaaleina punatiilisestä seinäpinnasta. Rakennuksen tilajako ja sisäasu ovat pääasiassa peräisin 1930 -luvun muutosvaiheesta. Alkuperäisestä interiööristä on jäljellä enää arvokas, rikkaasti koristeltu eteishalli.

Oy Mikonlinna AB

mikonlinna-paakuva

Oy Mikonlinna AB

Oy Mikonlinna Ab – Katujulkisivujen kunnostus- ja pintakäsittelytyöt sekä vesikaton ja kattoterassien peruskorjaus 2015 – 2016

Oy Mikonlinna Ab:n korjausrakennustyöt aloitettiin marraskuussa 2015 Mikonkadun puoleisen kattoterassin korjaustöillä. Valmista saatiin toukokuun 2016 loppuun mennessä. Alle on lueteltu korjaustyöt, joita korjaus sisälsi:

  • Vesikaton vesikatteen uusiminen
  • Kattoturvatuotteiden uusiminen
  • Katujulkisivujen terastirappausten paikkarappaukset sekä injektointityöt
  • Betoniräystään kunnostus
  • Kahden kattoterassin korjaustyöt vedeneristeineen
  • Kattoterassien teräskaiteiden uusiminen
  • Katujulkisivun parvekkeen kunnostus

Kiinteistön historiaa

Kaupunki:   Helsinki
Katuosoite:   Mikonkatu 15
Rakennusvuosi:   1940
Arkkitehti:   Valter Jung
Saneerauksen valmistuminen:   2016
Tilaaja:   Sponda Oyj

Silloisen Suomen Gummitehdas Oy:n rakennuttama kahdeksankerroksinen liike- ja toimistotalo. Arkkitehtuuritoimisto Jung & Jungin (Valter Jung) vuonna 1939 laatimat piirustukset on päivätty vuonna 1941. Rakennus valmistui samana vuonna. Piirustukset laadittiin vuonna 1939, mutta vasta 1941 hyväksyttiin uudet piirustukset, joissa julkisivun niukat klassistiset piirteet oli poistettu (muun muassa kahdeksannen kerroksen rautakaide). Rakennuksen valmistuminen viivästyi sodan takia. Julkisivumateriaali, vaalea pesuterrasti, valittiin vastapainoksi vastapäisen talon tummalle tiilijulkisivulle. Kaksi alinta kerrosta on vuorattu hiotulla Kökarin graniitilla. Neonputkimainoksia varten ulkoseiniin suunniteltiin erityisiä kiinnityskonsoleja.

As Oy Saaristo

saastopankinranta-paakuva

As Oy Saaristo

Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy on sopinut As Oy Saaristo:n kanssa urakkasopimuksen osoitteessa Säästöpankinranta 8, 00530 Helsinki sijaitsevan kiinteistön pihakannen korjauksesta.

Urakka sisältää pääpiirteittäin: Pihakannen kantava laatasto pilareineen puretaan ja rakennetaan uudelleen, vesieristys uusitaan ja pinnat rakennetaan uudelleen.

Kiinteistö

Kaupunki:   Helsinki
Sijainti:   Säästöpankinranta 8
Rakennusvuosi:   1910
Suunnittelu:   Karl Lindahl
Saneeraus toteutetaan:   2016-2017
Rakennuttaja:   As Oy Saaristo

Kuvia työmaan edistymisestä (tilanne 10.2.2017)

As Oy Nallepolku 2-4

Nallenpolku_2-cover

As Oy Nallepolku 2-4

Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy on toteuttanut As Oy Nallenpolku 2-4:n kiinteistön julkisivujen ja parvekkeiden uusimisen.

Saneeraus sisälsi kiinteistön julkisivujen rappaus- ja maalaustyöt ja kaikkien parvekkeiden uusimistyöt.

Kiinteistö

Kaupunki:   Espoo
Sijainti:   Nallenpolku 2-4
Rakennusvuosi:   1956
Kerroksia:   5-kerroksisia
Saneeraus toteutetaan:   2016-2017

As Oy Meritorni

Merimiehenkatu_17-cover

As Oy Meritorni

Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy on toteuttanut Asunto Oy Meritornin vuonna 1930 valmistuneen kiinteistön julkisivujen peruskorjauksen sekä parvekkeiden rakennuksen.

Rapatut julkisivut peruskorjattiin. Sisäpihalle lisättiin parvekkeet kuuteen asuntoon per kerros, yhteensä 22 kpl. Nykyiset tuuletusparvekkeet peruskorjattiin.

Kiinteistö

Kaupunki:   Helsinki
Sijainti:   Merimiehenkatu 17, 00150 Helsinki
Rakennusvuosi:   1930
Kerroksia:  4-6
Saneeraus toteutetaan:   2017

Uudenmaankatu 13

Uudenmaankatu_13_cover

Uudenmaankatu 13

Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy on toteuttanut Asunto Oy Uudenmaankatu 13 vuonna 1914 valmistuneen kiinteistön julkisivujen, parvekkeiden ja ikkunoiden kunnostustyöt.

Saneeraus sisälsi As Oy Uudenmaakatu 13 julkisivujen, ikkunoiden ja parvekkeiden kunnostustyöt.

Kaupunki:   Helsinki
Sijainti:   Uudenmaakatu 13, 00120 Helsinki
Rakennusvuosi:   1914
Kerroksia:  5
Saneeraus toteutettu:   2017

Kiinteistön historiaa

Alun perin nelikerroksinen myöhäisjugendtyylinen arkkitehti Onni Tarjanteen piirtämä asuinkerrostalo edustaa Kampin 1910-luvun rakennuskantaa. Katujulkisivu on rakenteeltaan symmetrinen. Julkisivun pääaiheina on kaksi kulmikasta erkkeriä poikkipäätyineen. Pohjakerroksessa on liikehuoneistoja näyteikkunoineen.

Korjaus, mm. korotus kerroksella ja keskuslämmitys v. 1934, arkkitehti Marius af Schultén.

Linnankatu 39

Linnankatu_39_cover

Linnankatu 39

Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy on toteuttanut Linnankatu 39 -nimisen kiinteistön ulkovaipan kunnostus- ja uusimistyöt. Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Linnankatu 39, Turku.

Saneeraus sisälsi kiinteistön ulkovaipan julkisivurappauksien kunnostus- ja uusimistyöt.

Kiinteistö

Kaupunki:   Turku
Sijainti:   Linnankatu 39
Rakennusvuosi:   1825-1827
Suunnittelija:   C.L. Engel
Saneeraus toteutettu:   2017